Avaleht Mis toimub? Kontakt Lastehoid
WebMail| Log in

Lastehoiu väärtused

Algatus ja loovus

Me julgustame lapsi tegema ise valikuid, avaldama oma arvamust, toetame julgust ise vastutada ning uute ideedega välja tulla. Meie soosime algatust, loovust, oma tee otsingut.

Terviklikkus
Püüame arvestada iga lapse, hoidja ja vanema eripära. Toetame iga lapse individuaalset arengutempot, tema intellektuaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu harmooniat.

Koostöö ja avatus
Väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlust ja ühistegevusi. Tähtsal kohal on lastehoiu ja kodu sünergia. Oleme avatud kõigile ettepanekutele. 

Austus ja lugupidamine
Meid iseloomustab sõbralikkus, hoolimine ja viisakus, oma kaaslaste, hoidjate ja lähedaste suhtes.

Turvalisus
Iga laps peab tundma ennast turvaliselt, et saaks vabalt areneda ja lasta uudishimul ennast juhtida. Hoidjate hooleks on laste julgustamine ja toetamine.